SENDAXXI LITORAL

SENDAXXI-LITORAL

Última noticia:
NOTA INFORMATIVA
lunes, 27 de enero de 2020

NOTA INFORMATIVA
Proxecto 2020 Senda XXI Litoral: Andainas A pé de Ría, proposta
liderada polo Club de Montaña Abrakdabra coa colaboración da
Asociación Cultural e Deportiva SENDA XXI, comunica:


∙ Aprazase o calendario de actividades por cambios na organización para
desenrolar o evento segundo o calendario publicado.
Toda persoa que a día de hoxe teña tramitada a inscrición nalgunha das
nosas actividades, que nolo fagan saber a partir de luns, e procederemos
ao reembolso do mesmo si así o deciden ou a enviar compromiso de
troco na 1ª actividade.


Agardamos a vosa comprensión.


Sen outro asunto, quedando á súa enteira disposición, reciba un cordial
saúdo.


Atentamente,
Xunta Directiva Club de Montaña e Asociación cultural e deportiva
SENDA XXI.

EL PLAZO DE INSCRIPCIONES
ESTÁ CERRADO
El plazo de inscripción al evento finalizó el jueves, 30 de enero de 2020, 23:59

INICIO DEL EVENTO:

jueves, 31 de diciembre de 2020, 0:00

procesando
SENDAXXI-LITORAL  - Inscríbete